امروز : چهارشنبه25 تیر 1399 | 23ذي‌القعده 1441 | 15 جولای 2020
فقط جستجو:

متن جستجو ادراک

جمعا 2 نتیجه

1. فقر در مقام ادراک
(مقالات/مقالات)
... نه به عنوان یک واقعیت اجتماعی صرفا وجودی بلکه در مقام یک مقوله ادراکی مورد بررسی قرار گیرد. والتر کرین، نویسنده شهیر نیویورک تایمز، در این مقاله بر این باور است که دست کم طی چند دهه اخیر مقوله فقر از یک ...
... به هنگام انجام کارهاي مشکلتري که نياز به فهم و ادراک بيشتري دارند را تشکيل دهد. او توصيه مي کند براي تقويت و فعال شدن اين بخش از مغز در کودکان بايد انجام بعضي از کارها را به آنها واگذار کرد. بررسي‌هاي ...
Telegram 1