نویسنده:

منوچهر جهانیان – ابتهال زندی

 

کدکتاب:

137

درباره کتاب:

امروز گردشگری به عنوان یکی از گسترده ترین فعالیت ها در بخش های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و خدماتی به شمار می آید که تا حدودی از حوزه دولت ها و سیاست متأثر بوده و تابع قوانین و مقررات داخلی کشورها و همچنین شرایط بین المللی است که می تواند در رشد، توسعه و یا عدم توسعه این صنعت ایفای نقش نماید.

با توجه به رشد روز افزون گردشگری و درآمدهای حاصل از آن، که می تواند نقش مؤثری در ساختار اقتصادی، افزایش درآمد سرانه خانواده ها، رونق بازار محصولات گردشگری و ایجاد مشاغل مستقیم و وابسته داشته باشد و همچنین نقش این صنعت در تقویت تعاملات فرهنگی میان دولت ها و مردمان مناطق مختلف و برقراری ارتباط با جوامع میزبان و محلی، این صنعت می تواند نقش به سزایی در گسترش و توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

در این کتاب به موضوعاتی چون: مفهوم فقر؛ علل و عوامل مؤثر بر پیدایش فقر؛ برنامه های مبارزه با فقر در ایران؛ صنعت گردشگری؛ اثرات اقتصادی و غیر اقتصادی گردشگری؛ گردشگری، رشد اقتصادی و کاهش فقر؛ فقر و چشم انداز نابرابری در گردشگری؛ گردشگری حامی فقرا؛ پیشینه برنامه های گردشگری حامی فقرا؛ مزایا و معایب گردشگری حامی فقرا؛ اثرات مستقیم گردشگری بر فقر؛ برنامه گردشگری پایدار به منظور از بین بردن فقر (استپ) می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی جهت توسعه گردشگری حامی فقرا ارائه می دهد.

بطور کلی این کتاب که از سری مجموعه کتابهای تخصصی انواع گردشگری است سعی نموده تا موضوعات وابعاد اثرات گردشگری بر پدیده فقر و جوامع محلی را مورد بررسی قرار دهد. تا از این طریق متولیان امر، فعالیت های گردشگری و درآمدهای حاصل از آن را در جهت توسعه پایدار این مناطق و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای آنها صرف کنند.

فهرست کتاب
پيشگفتار   5
مقدمه  7
مفهوم فقر  11
علل و عوامل مؤثر بر پيدايش فقر  12
برنامه هاي مبارزه با فقر در ايران  14
صنعت گردشگري  19
اثرات اقتصادي و غير اقتصادي گردشگري  20
گردشگري، رشد اقتصادي و كاهش فقر  27
فقر و چشم انداز نابرابري در گردشگري  29
گردشگري حامي فقرا  35
پيشينه برنامه هاي گردشگري حامي فقرا  41
مزايا و معايب گردشگري حامي فقرا  43
اثرات مستقيم گردشگري بر فقر شامل  47
برنامه گردشگري پايدار به منظور از بين بردن فقر (استپ)  49
پيشنهادهايي جهت توسعه گردشگري حامي فقرا  52
فهرست منابع و مآخذ  57
نمايه مطالب  63

انتشارات: جهاد دانشگاهی واحد مرکز گردشگری علمی – فرهنگی
شابک: 978-600-102-098-8
تعدادصفحه: 64
وزن: 250 گرم
قطع کتاب: رقعی
زبان: فارسی
قیمت:
فایل کتاب: {gardeshgarie-fagher.pdf

 

0