امروز : یکشنبه29 مهر 1397 | 9صفر 1440 | 21 اکتبر 2018


موسسه خیریه هیوای ژیان برای اولین بار در غرب کشور و پس از یک سال و نیم تلاش موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 شد. به گزارش سایت اطلاع رسانی موسسه، این برای اولین بار در غرب کشور است که یک موسسه خیریه موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001 می شود.

مدیرعامل موسسه خیریه هیوای ژیان گفت : با عنایت به اهمیت داشتن نگاه حرفه ای در امور خیریه در جوامع امروزی و نیز ارائه خدمات مناسب به مشتریان اعم از مددجویان، خیرین، کارکنان و کلیه آحاد مردم،  از یک سال و نیم پیش به منظور ارتقاء توانمندی خود و پاسخگویی صحیح و به موقع به کلیه ذینفعان ، موسسه اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001) نمود.

رحیم سیدزاده  افزود: از آنجایی که تأمین رضایتمندی ذینفعان، بهبود فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی برای موسسه حائز اهمیت می باشد، لذا استاندار فوق برای اولین بار در غرب کشور در امور خیریه در این موسسه صورت گرفت.

سیدزاده ادامه داد: در راستای اجرای این سیستم ، موسسه خیریه هیوای ژیان نسبت به تدوین اهداف کلان، خرد، تدوین و باز نگری فرآیندها ، تدوین مستندات و روش های اجرایی اقدام نمود.

وی اظهار داشت: اجرای این مستندات کمک شایان توجهی در رشد سازمانی و ارائه راهکارهای بهبود و شناسایی فرآیندها به موسسه نمود.

مدیرعامل موسسه خیریه هیوای ژیان همچنین تصریح کرد: در همین راستا با برگزاری کلاس های متعدد آموزشی و فرهنگ سازی نسبت به توانمندسازی کارکنان درخصوص سیستم های مدیریت کیفیت و نیز اجرای موفقیت آمیز ممیزی داخلی و رفع عدم انطباق ها ، برنامه ریزی و اقدامات لازم صورت پذیرفت و پس از یک سال و نیم تلاش و همچنین ممیزی خارجی توسط  شرکت IECIRAN ، موسسه موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 از IEC انگلستان شد.

سیدزاده گفت: موسسه خیریه هیوای ژیان بر این باور است که بهبود مستمر و افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان اعم از مددجویان، خیرین، کارکنان و کلیه آحاد مردم ، مسیری است که کلیه کارکنان در کلیه واحدها می بایست نسبت به اجرای آن متعهد باشند.

وی افزود: تعهد و مشارکت کلیه کارکنان ثابت و افتخاری موسسه خیریه هیوای ژیان نشان داد که همه بر این باور هستیم که کیفیت را پایانی نیست و نتیجه این تلاش منجر به کسب گواهینامه ISO 9001:2008 از موسسه IEC انگلستان شد.

مدیرعامل موسسه خیریه هیوای ژیان در پایان از طرف اعضای هیئت امنا و هئیت مدیره از آقای علاقمندان ( مشاور استقرار سیستم مدیریت کیفیت) ، آقای موسوی مدیرعامل محترم شرکت IECIRAN (که به صورت رایگان ممیزی خارجی و صدور گواهینامه را متقبل شدند) ، مدیران واحدها و تمامی کارکنان ثابت و افتخاری که با موسسه در ارتباط هستند ، تشکر و قدردانی کردند.


0

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

Telegram 1