امروز : دوشنبه29 آبان 1396 | 29صفر 1439 | 20 نوامبر 2017

 

clip-banner

فقط جستجو:

متن جستجو ابوبکر حسن زاده

جمعا 1 نتیجه

جمعی از اعضای موسسه خیریه هیوای ژیان باحضور در منزل استاد ابوبکر حسن زاده یکی از نویسندگان نام آشنای کتب دینی از ایشان که مدتی است در بستر بیماری هستند، عیادت و جویای احوال وی شدند. رحیم ...
Telegram 1