امروز : دوشنبه28 آبان 1397 | 9ربيع‌الاول 1440 | 19 نوامبر 2018
فقط جستجو:

متن جستجو ابوبکر حسن زاده

جمعا 1 نتیجه

جمعی از اعضای موسسه خیریه هیوای ژیان باحضور در منزل استاد ابوبکر حسن زاده یکی از نویسندگان نام آشنای کتب دینی از ایشان که مدتی است در بستر بیماری هستند، عیادت و جویای احوال وی شدند. رحیم ...
Telegram 1