امروز : یکشنبه10 مهر 1401 | 5ربيع‌الاول 1444 | 2 اکتبر 2022
فقط جستجو:

متن جستجو مالي خرد

جمعا 1 نتیجه

... مؤسسات كه عملكرد موفقى دارند، حتى از بانكهاى تجارى محلى نيز سودآورتر هستند. در حال حاضر، ماليه خرد، فقط پاسخگوى بخشى كوچك از تقاضاى بازار است. هم اكنون صدها مؤسسه مالى در اين عرصه به فعاليت مشغولند اما، ...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1