امروز : چهارشنبه09 خرداد 1403 | 20ذي‌القعده 1445 | 29 می 2024


موسسه خیریه هیوای ژیان سنندج قبل از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی از چندین سال قبل با کمک خداوند و همت افراد خیر جامعه و کمکهای نقدی و غیر نقدی این افراد شروع به فعالیت نمود و فعالیت خود را با حمایت از چند خانوار بی بضاعت شروع کرد ، در پی تلاش مداوم بانیان این نهاد در آذرماه 1387 موسسه مذکور موفق به اخذ مجوز از سازمان بهزیستی شهرستان سنندج گردید و اکنون بالغ بر 74 خانوار بی بضاعت بصورت مستمر از حمایت های نقدی و غیر نقدی موسسه بهره مند هستند و خانورهای زیادی بصورت غیر مستمر از حمایت های این موسسه برخوردارند.

امید بر این است این تعداد به فضل الهی و مدد خیرین جامعه افزایش یابد، شایان ذکر است که بالغ بر 165 خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان سنندج و کامیاران نیز از طریق این موسسه خدمات حمایتی دریافت می نمایند.

هیئت امنای موسسه و گروه های کاری و افراد مشغول در دفتر موسسه و پزشکان همکار موسسه و دیگر اقشار نیز با جان و دل برای بهره مندی از اجر اخروی در خدمت نیازمندان تحت پوشش موسسه می باشند.

امید است فعالیت فوق نیز مورد رضایت خدا و جلب رضایت خیرین جامعه و مشوق آنها در مسـاعدت مستـمر موسسه و دیگر افـراد خیـر جامعـه باشد که به هر دلیل تا کنـون با موسسه در ارتباط نبوده اند .

 

صاحب امتیاز: موسسه خیریه هیوای ژیان سنندج

مدیرعامل: رحیم سیدزاده ترکاشه


0

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1