امروز : سه شنبه05 تیر 1403 | 17ذي‌الحجه 1445 | 25 ژوئن 2024


تعریف:
پذیرش مددجویان (افراد بی بضاعت) بر طبق موازین حفظ کرامت انسانی به منظور حمایت در مراحل بعدی.
مددکاری حرفه ای است مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در آن سعی می‌شود مددجو (فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به توانایی‌های خود پی برده وبا استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود برآید.
مددکاری عملی است که در آن مددکار همه‌ی توانایی‌های خود را در جهت حل مشکل مددجو به کار برده و به مددجوهایشان دهد که او علیرغم داشتن مشکلات، دارای توانایی‌ها و استعدادهای فراوانی است که به آن‌ها توجه نکرده است؛ بنابراین و می‌تواند با به کار بردن توانایی‌های خود، مشکلات را حل کند.
خلاصه ای از شرح مسئولیت و اختیارات واحد مددکاری

 • شناسایی خانواده های مددجو و ایجاد ارتباط با خانواده های بی بضاعت به منظور جلب اعتماد آنان؛
 • تهیه‌ی گزارش از وضعیت اقتصادی خانواده های بی بضاعت به منظور تأمین نیازمندی آنان؛
 • تلاش در جهت آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی خانواده های بی بضاعت؛
 • تلاش در جهت حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی خانواده های بی بضاعت مبتنی بر حفظ اسرار و خصوصیات و شئونات آنان؛
 • شناسایی استعدادهای بالقوه در خانواده های بی بضاعت و معرفی به کارآفرینی و حمایت‌های فرهنگی از آنان؛
 • عملکرد و احد مددکاری در سال 90 -89

پذیرش خانواده های تحت پوشش مؤسّسه؛

 • خانواده های بی بضاعت تحت پوشش موسسه: 62 خانوار (به دلیل بازتوان شدن خانواده‌ها و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی، تعداد خانواده های کاهش یافته)
 • مددجویان پیر و ناتوان (108 خانوار)
 • خانواده ایتام تحت پوشش مؤسّسه (109 خانوار)؛
 • پرونده پذیرش شده موردی ( 80 مورد)؛
 • شناسایی و جذب 10 پرونده جدید به روال فوق؛
 • بازدید مددکاران از کلیه‌ی خانواده های تحت پوشش مؤسّسه؛ (300 خانواده)
 • بازدید دوره ای بازرس مؤسّسه از خانواده های تحت پوشش مؤسّسه؛ (80 خانواده)
 • کمک هزینه‌ی خرید مسکن.

اهداف کیفی و برنامه های واحد مددکاری

 • تشکیل صندوق قرض‌الحسنه جهت تأمین وام کوتاه مدت برای و درازمدت خانواده های بی بضاعت؛
 • افزایش مسّتمری مددجویان تحت پوشش مؤسّسه تا سقف 50 هزار تومان با درخواست از هیأت مدیره (هر چهار ماه 5 هزار تومان)؛
 • تشکیل جلسات عمومی برای کلیه‌ی مددجویان در رابطه با افزایش روحیه قناعت؛
 • بازدید ماهیانه از منزل مددجویان جهت اطلاع بیشتر از وضعیت مالی و رفاهی، حداقل در ماه از 20 خانواده؛
 • تشکیل کمیته بهبود معیشت خانواده‌ها در خصوص ارتقای سطح رفاهی خانواده‌ها، حداقل 15 روز یک بار؛
 • نظرسنجی از مددجویان در مورد خدمات مددکاری و دیگر خدمات ارائه شده و خرید از فروشگاه حداقل 24 مورد در سال و 2 مورد در ماه

انتظار از شهروندان

 • همکاری در زمینه خدمات مشاوره‌ی در راستای کمک به حفظ روحیه‌ی مناسب جهت مقابله با مشکلات برای خانواده های تحت پوشش موسسه
 • همکاری در رابطه با خدمات جامعه شناسی در راستای کمک به مقابله با مسائل روز جامعه
گزارش خلاصه فعالیت های واحد مددکاری در مهرماه98
 • 1-    ثبت کلیه  پرونده های  مددجوهای  تحت پوشش  درنرم افزار
 • 2-     ثبت کلیه پرونده های موردی و ضروری  با مقدار مبلغ مساعدت  درنرم افزا ارانکو
 • 3-     بازدید  از منازل 10خانوداه  جدید و ارجاعی موسسات و پرونده های موردی
 • 4-    پرداخت مستمری تعداد 30 خانواده  یتیموزنان مشغول کاردرکارگاه به مبلغ 78000000ریال
 • 7- پیگیری و مساعدت 18مورد پرونده بصورت کمک های موردی و ضروری شامل درمان، جهیزیه، و تعمیر  مسکنوپرداخت بدهی مددجو، به مبلغ97702500ریال  و در واحد آموزشی نیز حمایت های  شامل خرید کتب درسی و کنکوری و کلاسومشاورهدرموسسه شتاب و..، مبلغ 26700000ریال هزینه شده است و جمعا 124402500ریال بصورت کمک های موردی و ضروری هزینه شده است.
 • 8-کل مبلغ پرداختی  به مددجویان  در مهر ماه یعنی مستمری و مساعدت های موردی جمعا 202402500ریال بوده است.
 • 5-    ارجاع 10نفر از مددجویان به پزشک عمومی جهت معاینه و تائیدیه مدارک پزشکی-  ارجاع دو نفر  به پزشک متخصص-4نفر به داروخانه و 2نفر به آزمایشگاه
 • 9-ارباب رجوع درمهر ماه تقریبا 120نفر مراجعه نموده اندکه موارد و مشکلات انها پیگیری و به موسسات مربوطه  ارجاع داده شده اند.
 • 10-  پیگیری مسائل و مشکلات پرونده ها  و تائیدیه مدارک و ارجاع به پزشکان، ومعرفی دانش آموزان جهت خرید لوازم التحریر، ،  پیگیری خرید مسکن و نامه های خانه خیرین و...، پیگیری مدارک مددجویان و مدارک جهت  ایجاد کمپین، پیگیری مشکل مددجو در سقز ومراجعه به کمیته وبهزیستی وموسسات خیریهسطح سنندج وتماس باموسسه سبحان سقزوجواب نهایی به مورد
 • 11-مشخص نمودن 15موردازلیست دانش آموزان برای موسسه سنا جهت تهیه لوازم التحریر،وتحویلدردفتر موسسه توسط نماینده ایشان.
 • 12-ارجاع مددجویان خارج از مسیر  به موسسات مسئول
 • 13-توزیع  البسه ولوازم خانگی و فرش و پشتی میز کامپیوتر و تلویزیون و.... توزیع گوشت و مرغ – توزیع کفش نو بین مددجویان.
 • 14-ثبت  کلیه وسایل توزیع شده و ارجاع به واحد  تامین جهت ثبت  در سیستم
 • 15-پرونده ی ساریا دختر دچار سوختگی بر روی سایت و مبالغ جمع آوری شده

0

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1