امروز : سه شنبه05 تیر 1403 | 17ذي‌الحجه 1445 | 25 ژوئن 2024


تعریف:
و احد بهبود کیفیت، در راستای برقراری سیستم مدیریت کیفیت ایجاد گردیده است که یکی از بخش‌های این سیستم استاندارد ایزو می‌باشد. امروزه نیاز بسیاری از سازمان‌ها به این استاندارد بسیار تأمل برانگیز است و به عبارتی، یکی از شاخصه‌های استانداردسازی نحوه‌ی مدیریت کیفیت سازمان‌ها در سطح جهانی می‌باشد.

خلاصه ای از شرح مسئولیت و اختیارات و احد بهبود کیفیت

 • مسئولیت تعیین اهداف کیفی در بخش بهبود کیفیت
 • رسیدگی به شکایات مشتریان در چارچوب روش اجرایی مربوطه
 • برنامه ریزی برای ممیّزی داخلی
 • ارائه‌ی گزارش عملکرد و تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات قانونی و اجرای آن‌ها
 • اعمال مبانی مدیریت مشارکتی

عملکرد و احد بهبود کیفیت در سال 96-97

 • مجموعه‌ای از روندها که مراحل حیاتی کسب‌وکار را تحت پوشش می‌گیرند
 • کنترل و اصلاح روندها برای کارا بودن آن‌ها
 • ثبت و ضبط اطلاعات مناسب
 • کنترل برون داد‌های معیوب و اتخاذ تصمیم و انجام عمل درست برای اصلاح
 • بررسی‌های معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای منحصر به فرد سیستم مدیریت کیفیت
 • بهبود مداوم و مستمر روند خدمات و محصولات

اهداف کیفی و برنامه های واحد در سال 97

 • سنجش میزان رضایتمندی استفاده کنندگان و مددجویان از خدمات مؤسّسه
 • بازنگری کلیه‌ی روش‌های اجرایی
 • کاهش مستندات به صورت پاور پوینت و ثبت در سیستم
 • نظر سنجی از خیّر ین و مددجویان و شهروندان

انتظار از شهروندان:

 • -کمک و راهنمایی در بهبود سیستم مدیریت کیفیت
 • -ارائه‌ی راهکار و ایده در زمینه‌ی بهبود و استقرار سیستم مدیریت کیفیت

0

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1