امروز : پنجشنبه04 مرداد 1403 | 17محرم 1446 | 25 جولای 2024


تعریف:

این واحد، باهدف شناسایی خیّرین وجذب مشارکت نقدی وغیرنقدی آنان جهت تأمین نیازمندی‌های مستمندان ومددجویان فعّالیّت می‌نماید اعضای این واحد از اقشار مختلف مردم و افراد علاقه مند تشکیل شده و داوطلبانه در راستای اهداف موسسه به شرح زیر عمل می‌کنند. پس ازشناسایی وتوجیه فردخیّرودرصورت تمایل برای همکاری بامؤسّسه وتکمیل فرم مشارکت توسّط آنان، میزان ونحوه ی مشارکت فردخیّرمعلوم ودرسیستم ثبت ودسته بندی می‌شود. وبرای ایشان درسیستم، کداختصاصی تعریف می‌گردد.
     مشارکت‌های نقدی خیّرین محترم به یکی ازروش های زیرجذب می‌شود:
1- مراجعه‌ی فردخیّربه دفترمؤسّسه وتحویل کمک‌های خودبه کارکنان دفتردرقبال اخذرسید؛
2- مراجعه‌ی کارکنان مؤسّسه به آدرس فردخیّرودریافت وجوه یاسایرکمک های غیرنقدی آنان درقبال رسید؛
3- واریزوجوه نقدی به یکی ازشماره حساب‌های مؤسّسه توسّط خیّرین محترم ودرصورت امکان تحویل فیش بانکی به دفتر مؤسّسه؛
4- کسر حقوق ماهیانه توسط ادارات محل خدمت خیّرین.
یکی دیگرازروش های جذب کمک‌های مردمی توزیع قلک‌های «پلاستیکی، شیشه ای، MDF » در اماکن عمومی، بانک‌ها، ادارات، فروشگاه‌ها، منازل و... می باشدکه خوشبختانه کمک‌های قابل توجّهی با این شیوه جذب می‌شود.


خلاصه ای ازشرح مسئولیّت واختیارات واحدمشارکت
1-شناسایی افرادخیّر و دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی براساس روش اجرایی مربوطه؛
2- ترغیب و توجیه افراد خیر و اقشار جامعه در زمینه‌ی مشارکت در امور خیّریه با تشکیل جلسات و مجامع عمومی با استفاده از وسایل و ابزارهای تبلیغاتی و هماهنگی با واحد it؛
3- دریافت اعانات و مساعدت‌های مردمی شامل انفاق، صدقات، زکات، حقّ عضویت و ...در قبال صدور فیش و برنامه‌ی ارائه شده از سرپرست واحد؛
4- اهتمام به حسن استفاده از مناسبت‌های رایج از جمله اعیاد و روزهای مبارک در جهت تشویق و ترغیب مردم به مشارکت درامور خیریّه؛
5- تشویق و قدردانی از خیّرین به مناسبت‌های مختلف و به منظور جلب هر چه بیشتر مشارکت‌های مردمی و ایجاد انگیزه های انسانی؛
6-ایجاد بانک اطلاعاتی خیّرین (توسّط کارمند امور مشارکت‌ها، مستقر در دفتر مؤسّسه)؛
7-مشارکت در استقرار و استمرار سیستم مدیّریت کیفّیت و تلاش برای درک مفادّ بیانیه‌ی خط مشی کیفیت و اهداف کیفی مؤسّسه؛
8- ارائه‌ی گزارش عملکرد به مدیر مربوطه جهت تکمیل اطلاعات برای تجزیه و تحلیل داده‌ها؛
 9-تلاش در جهت حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی خیرین و حفظ اسرار و شئونات آنان؛
10- پی گیری‌های لازم به منظورتداوم همکاری ومساعدت خیّرین وبه روزکردن بانک اطّلاعاتی؛ 


عملکردواحدمشارکت درسال 89 و 90

 شناسایی و توجیه خیرین

جذب مشارکت نقدی ماهیانه‌ی 500 نفر از خیرین به صورت ثابت و مستمر

daramad-naghdei

amar-khayrin

    اهداف کیفی وبرنامه ی سال 91 واحد مشارکت مردمی
1- جذب خیّرین جدید در بین آحادّمردم (15 نفر در هر ماه و جمعاَ 180 نفر در سال)؛
2- توزیع قلک‌های شیشه ای در بین منازل و مغازه‌ها و اماکن عمومی (20 مورد در ماه)؛
3- توزیع قلک‌های MDF بزرگ در فروشگاه‌ها و اماکن عمومی (3 مورد در ماه)؛
4- توزیع قلک‌های پلاستیکی در بین افراد و خانواده‌ها (100 عدددر طول سال)؛
5- برنامه ریزی و تبلیغ برای جمع آوری فطریه و نذورات در ماه مبارک رمضان؛
6- توزیع تقویم ماه مبارک رمضان و ایّام شرعی؛
7- برنامه ریزی برای مراجعه به مساجد (حّداقل 20 مورد)؛
8- استقرار صندوق در مساجد جامع و مساجد بزرگ در روز عید سعید فطر برای جمع آوری فطریّه؛
9- برنامه ریزی جهت جمع آوری کمک‌های مردمی و گوشت‌های قربانی در ایام عید قربان ( 10% بیشتر از سال قبل)؛
10-مراجعه‌ی افراد تعیین شده از سوی مؤسّسه به مردم و توجیه و ترغیب آنان به مشارکت و کمک به مؤسّسه.


نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1