امروز : چهارشنبه09 خرداد 1403 | 20ذي‌القعده 1445 | 29 می 2024

 همانطور که می دانیم در شرایط فعلی کشور، ایجاد شغل و درآمد پایدار بسیار سخت و گاها به یک رویا برای افراد مبدل شده، از سوی دیگر افزایش روزافزون فقر در جامعه و به تبع آن مراجعه افراد و خانواده های بی بضاعت ونیازمند برای دریافت مساعدت به موسسات خیریه مارابرآن داشته بنا به درخواست بسیاری از خیرین دلسوز همراه موسسه هیوای ژیان وسیاست گذاری این موسسه بر اساس ضرب المثل معروف،  ماهیگیری به نیازمند یاد بده و ماهی آماده برسر سفره اش نگذار، بناداریم هرچندوقت یکبارفایل ویژه کارآفرینی تحت عنوان ماهیگیری را برای خانواده های یتیم تحت پوشش موسسه فعال کنیم و با همیاری و همکاری جمعی، ضمن ایجاد شغل، مددجویان را در حدقابل قبولی به استقلال مالی برسانیم و شرایط را برای پذیرش خانواده های نیازمند دیگری مهیا کنیم.
لازم به ذکر است که این موسسه به نیابت خیرین عزیز، مدیریت مالی و ساماندهی خانواده ها و کودکان یتیمی که با ایجاد شغل از لیست مستمری بگیران حذف خواهند شد، کماکان برعهده خواهد گرفت وضمنا این گونه از خانواده هابه تدریج از چرخه خانواده ها ی تحت پوشش خارج می شوند.
فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 طرح مغازه البسه زنانه 3421

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1