امروز : سه شنبه05 تیر 1403 | 17ذي‌الحجه 1445 | 25 ژوئن 2024


تعریف :
این واحد، مسئول ارائه‌ی خدمات پزشکی و حمایت‌های اجتماعی به خانواده های نیازمند تحت پوشش و یتیم داراست که از بیماری و یا مشکلات اجتماعی رنج می‌برند.

نحوه‌ی پذیرش بیماران
واحد پزشکی به خانواده های تحت پوشش مؤسّسه و بیمارانی که نیازمند حمایت پزشکی هستند با ایجاد یک سیستم ارجاع به شیوه‌ی صحیح، در مرحله اوّل مددجویان بیمار را به پزشک عمومی و در صورت صلاح دید ایشان به پزشک متخصص ارجاع می‌دهد و در صورت نیاز به درمان یا اقدامات پاراکلینیکی مددجو از طریق مؤسّسه به داروخانه یا مراکز پاراکلینیکی همیار ارجاع داده می‌شوند و در صورت نیاز به کمک هزینه‌ی درمان با ایجاد هماهنگی با کمیسیون پزشکی، میزان کمک هزینه برای بیماران مقّررمی گردد.

خلاصه ای از شرح مسئولیت و اختیارت واحد پزشکی
1-پذیرش بیماران مراجعه کننده به دفتر مؤسّسه اعم از تحت پوشش و متفرقه و معّرفی به پزشکان عمومی همکار مؤسّسه
2-تشکیل بانک اطلاعاتی بیماران (هر نوع بیماری: مزمن- حاد)؛                                                                                                                  
3- نظرسنجی از مشتریان (بیماران متقاضی حمایت پزشکی) براساس روش اجرایی مربوطه با هماهنگی واحد بهبود کیفیت؛
4-بررسی نیاز متقاضی به استمرار مداوا و فراهم کردن موجبات آن؛
5-بررسی و مطالعه در زمینه‌ی جذب پزشکان عمومی و متخصّص و مراکز پاراکلینیک؛
6- تقدیر و تشکر از خیرین همکار در این زمینه

عملکرد و احد پزشکی در سال 90-89

 • تکمیل بانک اطلاعاتی بر مبنای نوع بیماری مددجویان نیازمند تحت پوشش مؤسّسه.
 • تنظیم اهداف اجرایی طبق ایزو و ایجاد سیستم ارجاع به شیوه‌ی صحیح برای بیماران نیازمند خدمات پزشکی؛
 • جلب مشارکت پزشکان متخصص که در طول سه ماه گذشته، شامل دو پزشک متخصّص قلب و عروق؛ یک پزشک اورولوژیست، یک پزشک متخصص کودکان، یک نفر شنوایی سنج و یک داروخانه بوده است:
 1. سرکار خانم نوشین هادی زاده (متخصص قلب و عروق)؛
 2. جناب آقای دکتردارااحمدی (متخصّص قلب و عروق)؛
 3. جناب آقای دکتر کیوان استیفایی (ارولوژیست)؛
 4. جناب آقای دکتر نوری احمدی (متخصص کودکان)؛
 5. جناب آقای دکتر آزاد دادگستر (شنوایی سنج)؛
 6. ارجاع بیماران 15 خانوار به پزشک عمومی و در صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصّص؛
 7. تخصیص کمک هزینه درمان برای مددجویان

اهداف کیفی و برنامه های واحد در سال 91

 • گروه پزشکی در نظر دارد جهت ارتقای سطح خدمات پزشکی به مددجویان جهت جذب همکاری پزشکان (متخصص و عمومی) و مؤسسات
 • پاراکلینیکی در حد امکان اقدام کند؛ جهت تأمین هزینه های واحد پزشکی اقدام به جذب مشارکت بیشتر در بین پزشکان نماید و از پزشکان خیّر همکار موسسه به روش‌های مقتضی قدردانی کند؛
 • افزایش همکاری پزشکان (متخصص و عمومی) تا پنج نفر و مؤسسات پاراکلینیکی تا دو مرکز؛
 • افزایش سطح بودجه و اعتبار با جذب همکاری پزشکان؛
 • کاهش کمک هزینه‌ی پزشکی از درآمدهای مؤسّسه به میزان ده درصد؛
 • تلاش در جهت تقدیر و تشکر از پزشکان به روش‌های مقتضی.
 • نظرسنجی از 12 نفر از مددجویان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به افراد تحت پوشش حداقل در هرماه یک نفر

انتظار از شهروندان
واحد پزشکی مؤسّسه خود را ملزم می‌داند در راه سلامت اقشار مختلف جامعه، به ویژه قشر آسیب پذیر و نیازمند جامعه هر آن چه در توان دارد، ارائه نماید؛ از همین رو و احد پزشکی به غیر از ارائه‌ی خدمات پزشکی و مداوای بیماران، اقدام به تهیه‌ی تراکت، کلیپ و بروشور نموده است؛ لذا در این راستا از تمامی مؤسسات ارگان‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌های دولتی و غیردولتی و اقشار حقیقی و حقوقی و خیرین که می‌توانند ما را یاری کنند دعوت به همکاری می‌نماییم.


0

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1