امروز : پنجشنبه04 مرداد 1403 | 17محرم 1446 | 25 جولای 2024


با آغاز فصل سرما و ادامه حضور کودکان خياباني در سطح خيابان هاي شهرهاي بزرگ و کوچک که به نوعي افکار عمومي را تحت تاثير قرار داده و درباره سرنوشت غم انگيز اين کودکان سوالاتي در اذهان ايجاد مي شود، بار ديگر- به روال تکراري سال هاي گذشته- متوليان ساماندهي کودکان خياباني به تکاپو افتاده و از عملکرد خودشان براي اصحاب رسانه توضيحاتي ارائه مي دهند.

ادامه مطلب...

طبقات اجتماعي معمولا به سه طبقه كلان كه شامل طبقه سرمايه‌دار و طبقه متوسط و طبقه فقير و زيرين است تقسيم مي‌شوند. طبقه سرمايه‌دار همين طور كه از عنوانش پيداست داراي سرمايه است و رفاه مادي را در اختيار دارد.

ادامه مطلب...

فعاليت داوطلبانه مقوله يي است که از ساليان دور در کشور ما وجود داشته و افراد زيادي به اين روش در امور مختلف مشارکت داشته اند. از نمونه هاي فعاليت داوطلبانه، مي توان به مشارکت در برپايي هيات هاي مذهبي و همکاري با خيريه هاي سنتي اشاره کرد و معمولاً انگيزه اصلي افراد از مشارکت نيز اجر معنوي و باورهاي مذهبي بوده است. هر چند ممکن است با توجه به تعاريف امروزي نتوان به افرادي که در اجتماعات سنتي فعاليت رايگان و عام المنفعه مي کردند، عنوان داوطلب را اطلاق کرد ولي با توجه به شرايط زمان، ساختار گروه و غيرانتفاعي بودن کار، مي توان فعاليت آنها را داوطلبانه دانست. به ديگر زبان، بسياري از معيارهاي فعاليت در اجتماعات سنتي با معيارهاي امروزي فعاليت داوطلبانه همخواني دارد.

ادامه مطلب...

لئون فستينگر نظريه «ناهماهنگي شناختي» را ارائه داده است. اين نظريه خيلي ساده است، ولي قلمرو و کاربردي بسيار گسترده دارد. ناهماهنگي شناختي اساساً حالتي از تنش است که از داشتن دو فرآيند شناختي (انديشه ها، نگرش ها، باورها و عقايد) همزمان که از نظر روان شناختي نامتجانس هستند، حاصل مي شود. به ديگر سخن، دو فرآيند شناختي در صورتي با هم ناهماهنگ هستند که هنگامي که تنها اين دو شناخت مورد نظر باشند، نقيض يکي از ديگري منتج شود. به قول آلبر کامو فيلسوف وجودگرا انسان موجودي است که تمام عمر خود را صرف اين تلاش مي کند که خود را متقاعد سازد وجودش بيهوده نبوده است.

ادامه مطلب...

در سال‌هاي اخير در كشورمان به دليل برخي سياست‌هاي اقتصادي غيركارشناسي، نابرابري اجتماعي، فقر و بيكاري، مهاجرت‌هاي بي‌رويه به كلانشهرها، حاشيه‌نشيني و عوامل متعدد ديگر، تقويت آسيب‌پذيري خانواده‌ها رو به فزوني نهاده است.

ادامه مطلب...

برخلاف نظر عوام، فقرا نيز نيازمند دسترسى به برخى خدمات مالى از جمله سپرده گذارى، دريافت وام و برخى تسهيلات مالى ديگر هستند. آنان از اين تسهيلات مانند ديگران براى ارتقاى كسب و كار، تعمير منزل، انجام معاملات تجارى و رفع نيازهاى فوق العاده و پيش بينى نشده خويش استفاده مى كنند.


ادامه مطلب...

هر جامعه‌ای در یک دوره زمانی خاص طرز تلقی مشخصی از یک پدیده دارد، حال آنکه اگر آن جامعه بخواهد موقعیت کنونی خود را نسبت به آن پدیده به سطح مطلوب‌تری ارتقا دهد، لازم است طرز تلقی‌اش را نسبت به آن پدیده متحول سازد.

ادامه مطلب...

Homo economicus، یا مرد اقتصادی. او شخصیتی جالب دارد. مرد اقتصادی (و نه ‌زن اقتصادی!)، شخصی منطقی است که منافع خود را دنبال می‌کند و همیشه به فکر خودش است. او پولی از روی خیرخواهی به کسی نمی‌دهد.


ادامه مطلب...

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1