امروز : چهارشنبه09 خرداد 1403 | 20ذي‌القعده 1445 | 29 می 2024


دیده را باز کنیم که حج در این نزدیکی است

بنام خداوند کعبه،بنام خداوند حج،بنام خداوند ابراهیم و اسماعیل

بنام او که معنای طواف است،عشق عرفات است،بنام او که دلیل احرام است،بنام خداوندی که عاشقانش از سفر عشق توشه برداشته و رجعت نموده اند شما حاجیان بارگه ایزدی را خطاب می کنم و فرا می خوانم:

حال که به اذن و اراده او فیض الهی زیارت حج نصیبتان گشته و عطر حریم الهی وجودتان را فرا گرفته،حال که رخصاره خبر از مستی آن می ناب الهی می دهد...

 

 

 

حال که چشمانتان هنوز مترنم از اشکهای مدینه النبی است،حال که همگی بوی خدا می دهید.

ما بندگان منتظر این فیض در این سوی عرصه شما را به حجی دیگر دعوت می نماییم.

سفر عشق بر شما مبارک باد.

شما را به رضایت خدا از خود و رضایت بندگان نیازمند خدا از شما فرا می خوانیم.

حاجیان خدا اکنون که به سلامت عبارت حج را بجا آورده اید چه خوب است زیباتر آنرا کامل کنید.بندگان زیادی در این دنیای مادی در برترین شرایط اقتصادی به دور از دیدگان ما فقط منتظر معجزه خدا در لفافه همت بلند نظران خداپرستی هستند که دنیای مادیشان را فقط امانتی از خدا می دانند.

شما را به زمره این گروه می دانیم مگر ابراهیم اسماعیلش را قربانی خدا نکرد پس چه والاست از مکنت خود برای خدا قربانی کنیم.

ما طریقه قربانی دنیای مادی را فرا گرفته ایم لذتش را چشیده ایم و شما را فرا میخوانیم که به جمع ما بپیوندید.

از آنجا یکه ذبح قربانی در صحرای عرفات عربستان تمام و کمال به نیازمندان تعلق نمی گیرد.موسسه خیریه هیوای ژیان با همت و اراده جمعی از بندگان مخلص خدا حاضر به ذبح و پخش قربانی شما تحت نظارت شما در بین نیازمندان واقعی در سطح شهر و اطراف شهر میباشند.همچنین از کسانی که درصد برگزاری مراسم برای برگشت حجاج عزیز خود را دارند تقاضا می کنیم که این هزینه را بهترین طریق صرف نیازمندان واقعی نمایند.که به مراتب اجرش در میزان الهی بیشتر است.

موسسه خیریه هیوای ژیان با تمام وجود درصد رسیدگی به امور نیازمندان مظلوم می باشد پس با تمام امکانات شما را در این فرضیه الهی یاری می نماید.

هزینه شما و قریانی شما را در اجرای این فرضیه الهی یاری می نماید.

هزینه شما و قربانی درمان و یا طرق مختلف چه از طریق نقدی ویا خوراکی (خشکبارویا غذای گرم)ویا به صورت پوشاک ویا هزینه درمان و یا طرق دیگر با نظارت شما انجام می گیرد.

 


0

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

نماد اعتماد الکترونیکی

Telegram 1