امروز : یکشنبه17 فروردین 1399 | 11شعبان 1441 | 6 آوریل 2020


نتايج يک تحقيق علمي نشان مي‌دهد اختلاف در ميزان هوش، فرزندان خانواده‏هاي فقير را از فرزندان خانواده‌هاي مرفه متمايز مي‌سازد. به گزارش  ايسنا ، نتيجه حاصل از انجام تست‌هاي هوش و امتحانات برگزارشده در مدارس نشان مي‌دهد که کودکاني که خانواده‌هاي آنها درآمد بيشتري داشته و از تحصيلات بالاتري نيز برخوردار هستند، در مقايسه با کودکان هم سن و سال خود که از مزاياي کمتري برخوردارند، عملکرد بهتري داشته‌اند.
مارک کيشياما در دانشگاه کاليفرنيا برکلي و همکارانش به منظور کشف پايه و اساس عصبي براي اختلاف موجود، دست به رديابي فعاليت‌هاي مغزي در گروهي از کودکان بين 7 تا 13 سال زدند. در اين آزمايش از کودکان خواسته شده بود اشکال بعضي از اشياء که استفاده زيادي ندارند را شناسائي کنند.
تقريبا عملکرد همه کودکان خوب بود، اما کودکاني که به خانواده‌هائي با موقعيت اجتماعي و اقتصادي پائين تعلق داشتند فعاليت کمتري را در قسمت کورتکس پيش مغزي نشان دادند. اين قسمت از مغز ميزان توجه و تمرکز شخص را کنترل مي کند و به منابع اطلاعاتي مغز اختصاص دارد.
کيشياما اظهار مي‌دارد که کاهش موجود در فعاليت مي‌تواند پايه و اساس عملکرد ضعيف کودکان به هنگام انجام کارهاي مشکلتري که نياز به فهم و ادراک بيشتري دارند را تشکيل دهد.
او توصيه مي کند براي تقويت و فعال شدن اين بخش از مغز در کودکان بايد انجام بعضي از کارها را به آنها واگذار کرد. بررسي‌هاي انجام شده در قالب ام.آر.آي هيچگونه تفاوت ساختاري را مابين اين دو گروه نشان نمي‌دهد و گوياي اين واقعيت است که چنين تفاوتي نمي تواند دائمي و پايدار باشد.
اين کشف مي‌تواند منجر به شناسائي شيوه‌هائي براي بهبود فرآيند يادگيري در کودکاني باشد که در خانواده‌هاي محروم بسر مي‌برند و از دايره فعاليت کمتري برخوردارند.
مقاله مربوط به تحقيق مذکور در نشريه کگنيتيو نوروساينس به چاپ رسيده است.


0

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

Telegram 1